Merenje temperature - pod pazuhom, u ustima, u čmaru, u preponi

Normalna telesna temperatura iznosi 36°C do 37°C. Preko 37°C temperatura je povišena.
Kod nekih bolesti temperatura može biti i vrlo visoka, sve do 42°C. Kod visoke temperature bolesnik ubrzano diše, srce mu radi brže, oči su staklaste, lice crveno, često ima drhtavicu.
Kod vrlo viooke temperature može doći do besvesnog stanja i do buncanja. Poznavanje visine telesne temperature je vrlo važno za određivanje toka bolesti. Tačnu visinu telesne toplote može nam pokazati jedino maksimalni toplomer.
To je toplomer koji ima svojstvo da mu živa ostaje na maksimalnoj visini i onda kada ga pomaknemo sa toplog mesta.
Pre upotrebe treba toplomer stresti tako da mu živa padne ispod 36 C.
Temperatura se meri pod pazuhom, u ustima, u čmaru i u preponi.

Merenje temperature pod pazuhom

Bolesniku dignemo ruku, obrišemo potpazušnu jamu od znoja, tanki deo toplomera, u kome se nalazi živa, stavi se tačno pod pazuho. Ako se potpazušna jama ne izbriše, te se toplomer stavi na vlažno, znojavo mesto, toplomer će pokazati temperaturu nižu od one koju bolesnik ima. Pošto je stavljen toplomer, bolesniku treba reći da nadlakticu stisne uz telo, a rukom se uhvati za drugo rame. Kod dece ili slabih bolesnika, koji ne mogu toplomer držati sami, negovatelj mora ostati uz bolesnika i držati mu ruku i toplomer. Posle 8 do 10 minuta toplomer se vadi, temperatura se čita i zabeleži.

Merenje temperature u ustima

Uži deo toplomera bolesnik stavi pod jezik, a bolesniku se kaže da ga jezikom pritisne nadole i da ga lako stisnutim usnama drži u tom položaju 5 minuta. Temperatura u ustima uvek je viša za 0,2° do 0,3° od temperature merene pod pazuhom. Pola sata pre merenja temperature u ustima bolesnik ne sme piti ništa hladno niti vruće. Deci i nemirnim bolesnicima ne sme se meriti temperatura u ustima, isto tako ni duševnim bolesnicima. U ustima se meri temperatura uglavnom samo tuberkuloznim bolesnicima.

Merenje temperature u čmaru

Na ovaj način meri se temperatura kod male dece ili kada je bolesnik suviše mršav, ili se iz bilo kog razloga ne može meriti pod pazuhom. Bolesnik legne na stranu, kolena privuče trbuhu, toplomer namažemo vazelinom i stavimo u čmar oko 5 cm duboko, kod dece 2 do 3 cm duboko. Za merenje temperature u čmaru dovoljno je 3 do 5 minuta. U čmaru se ne sme meriti temperatura osobama koje boluju na debelom crevu. Ako merimo temperaturu malom detetu, položimo ga na leđa, jednom rukom mu držimo noge, a drugom stavimo toplomer. Decu i nemirne bolesnike držimo jednom rukom. a drugom pridržavamo toplomer. Po upotrebi toplomer se dezinfikuje.

Merenje temperature u preponi

Bolesnik legne na stranu, noge mu se saviju i kolena malo privuku trbuhu. Gornja noga se digne i u preponu se stavi toplomer. Tako se meri temperatura vrlo mršavim bolesnicima i deci.
Temperaturu uvek zapišemo i pokažemo lekaru prilikom njegove posete. Toplomer se istrese tek pošto se ohladi, opere se pod tekućom vodom ;i ostavi u posebnu futrolu.


Telesna temperatura nije u toku dana na istoj visini. Ujutru je najniža, u toku dana se diže, i najveća je uveče. Temperatura može da padne polako, a može i naglo. U svakom slučaju kritičnog (naglog) pada temperature treba biti vrlo oprezan jer može nastupiti kolaps. U tom slučaju bolesnik ima vrlo slab i ubrzan puls, ubrzano diše, lice mu postane bledo, obrazi upali, nos šiljat i po telu se javlja hladan znoj. Bolesniku treba dati crnu kafu ili čaj, i staviti topao termofor. Hitno treba pozvati lekara.

Važno

Opisi bolesti i mogući načini liječenja namijenjeni su isključivo informiranju i zdravstvenom prosvjećivanju opće populacije, te nipošto ne zamjenjuju liječničku dijagnozu ili liječenje.
Za sve dodatne informacije vezane uz Vaše zdravlje obratite se svojem liječniku.
Ovdje navedene informacije sakupljene su iz raznih izvora, stručnih knjiga, interneta, kao i ljudi koji se profesionalno bave liječenjem.
Ne odgovaramo za nikakve eventualne posljedice Vašeg liječenja -
Vi sami ste odgovorni za svoje zdravlje!!!